Portfolio a reference

CS-PROJECT nabízí svým klientům komplexní služby v oblastech strategického a operativního podnikového managementu, re-engineeringu a optimalizace procesů řízení a organizační restrukturalizace, přípravy a řízení projektů, příprava dotačních příležitostí, koncepčního budování informační podpory a enterprise architektury organizace, finančního řízení, optimalizace využití vnitřních zdrojů a transferu technologií.

Přinášíme znalosti a vysoce odbornou kapacitu

Přinášíme do řešení problémů expertní znalosti řízení a chování institucí a podniků v tržní ekonomice. Základní filozofií je systémový přístup opírající se jak o teoretické znalosti, tak o praktické zkušenosti na poli systémové a procesní analýzy a projektování systémů. Klientům poskytujeme na přechodnou dobu specializovanou kapacitu, která pomůže provést úkoly, na něž v běžném provozu nemají jejich vlastní pracovníci odbornost, zkušenosti či časový prostor.

Atributy naší práce jsou Objektivita, Nezávislost a Neutralita

Přinášíme do řešení problémů expertní znalosti řízení a chování institucí a podniků v tržní ekonomice. Základní filozofií je systémový přístup opírající se jak o teoretické znalosti, tak o praktické zkušenosti na poli systémové a procesní analýzy a projektování systémů. Klientům poskytujeme na přechodnou dobu specializovanou kapacitu, která pomůže provést úkoly, na něž v běžném provozu nemají jejich vlastní pracovníci odbornost, zkušenosti či časový prostor.

Pracujeme projektovým způsobem

Při řešení těchto úkolů využíváme metodik řízení projektů a řízení změn (PRINCE2, PMI). Organizujeme proto naši práci tak, aby se na řešení konkrétních úkolů co největší měrou podíleli vlastní pracovníci klienta. Implementace řešení je tak snazší a rychlejší, neboť je pracovníkům klienta vlastní a srozumitelná.

Za dobu své 25ti leté existence spolupracoval CS-PROJECT s celou řadou významných klientů. Následující subjekty představují část z našich klientů, pro které jsme realizovali úspěšné projekty.